Vastuullisuus on välittämistä

Tavoitteenamme on tarjota asukkaillemme turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö. Elämänturvayhtiönä välitämme asiakkaidemme ja heidän läheistensä elämästä. Elämänturvaan liittyy oleellisena osana vastuullisuus, joka sekin on pohjimmiltaan välittämistä niin asiakkaidemme turvallisuudesta kuin hyvinvoinnista. Siksi LähiTapiolan vuokrakodit on rakennettu ja ylläpidetty LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

Lapsi leikkii vanhemman kanssa.

Hyvin hoidettu

Vastuullisuutta voi hyvin verrata omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kun pieniä hyviä tekoja tekee säännöllisesti, parantuvat niin kestävyys, tuottavuus kuin hyvinvointikin. Sama pätee kiinteistöihin. Hyvin hoidetut tilat ovat myös vastuullisuutta.

Hyvin hoidetut tilat ovat myös vastuullisuutta.

Yhtenä vastuullisuustekona vaikutamme erityisesti kiinteistöjen elinkaareen. Kun teemme oikein mitoitettuja toimenpiteitä oikeassa aikataulussa ja huollamme, sekä käytämme tiloja hyvin, niiden elinkaari pitenee eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Pitkän elinkaaren ansiosta myös rakennusmateriaalit saadaan hyödynnettyä vastuullisesti täyden käyttöiän mukaan.

Reilusti rakennettu

Rakentamisessa kuluu energiaa ja materiaaleja. Näitä järkevästi käyttämällä pystymme kuitenkin vähentämään rakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Rakennuttaessamme uusia asuinkiinteistöjä huomiomme erityisesti tilojen terveellisyyden sekä energiatehokkuuden. Jo asuntojen suunnitteluvaiheessa on huomioitu asuntojen ympäristöystävällinen ylläpito.

 

Vihreät valinnat

Vuokrakodeissamme käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja ja toteutetaan energiatehokkaita ratkaisuja.

Materiaalivalinnoissa painotetaan hyvälaatuisia, ympäristöystävällisiä ja hiilitehokkaita materiaaleja. Sisätilojen materiaaleissa kiinnitetään erityishuomiota niiden päästöluokitukseen ja kestävyyteen. Valaistuksessa käytetään ensisijaisesti energiatehokkaita LED-valaisimia ja vesikalusteiksi valitaan vettä säästävät vaihtoehdot.

Kunnolliset kumppaniketjut

Noudatamme palveluidemme hankinnassa LähiTapiolan eettistä ohjeistusta ja edellytämme kumppaneiltamme voimassa olevien lakien, säännösten sekä kansainvälisten sitoumusten noudattamista.

Edellytämme, että kumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan myös henkilöstöstään ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti, yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen kuten me teemme LähiTapiolassa.

Kumppaneillamme on liiketoiminnassaan velvollisuus torjua harmaata taloutta sekä ehkäistä pimeän työvoiman käyttöä. Eettisiin ohjeisiin, vastuullisuusperiaatteisiin ja vaatimuksiin sitoutuminen on edellytys kumppanisopimussuhteen alkamiselle.

Edellytämme, että kumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan myös henkilöstöstään ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti, yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen kuten me teemme LähiTapiolassa.

Tiesitkö, että käytämme tuulisähköä?

Asuintaloissamme käytetään tuulisähköä, joka on 100 % uusiutuvaa energiaa. Siirryimme tuulisähkön käyttöön vuoden 2020 alusta kaikkien LähiTapiolan omistamien kiinteistöjen kiinteistösähkön osalta.

Tuulisähköön siirtyminen pienentää hiilidioksidipäästöjämme noin 700 suomalaisen vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen verran.

Tuulisähköön siirtyminen pienentää hiilidioksidipäästöjämme kokonaiset 7 000 tonnia vuodessa. Vertailun vuoksi, luku vastaa noin 700 suomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

Voinko itse vaikuttaa?

Hyvin pienilläkin toimenpiteillä on valtavat kerrannaisvaikutukset elinympäristöömme. Voit vaikuttaa vaivattomasti esimerkiksi lajittelemalla kotitalousjätteesi, tarkkailemalla veden käyttöäsi ja puhdistamalla liesituulettimesi.

Katso vinkkimme energiansäästötoimenpiteisiin!

Olemme mukana Green homes –vastuullisuustoiminnassa

Green Homes yhteistyö

Olemme käynnistäneet yhdessä kuuden muun ammattimaisen kiinteistöomistajatahon sekä Kiinteistöomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n kanssa vuokra-asumiseen keskittyvän Green homes -vastuullisuustoiminnan. Kaikki mukana olevat toimijat ovat sitoutuneet vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen sekä kiinteistöjen käytönaikaisen energian päästöttömyyteen vuoteen 2030 mennessä.

Toiminnan tavoitteena on asukkaan ja vuokranantajan välisellä yhteistyöllä siirtyä kohti ilmastokestävämpää asumista. Tämä toteutetaan lisäämällä vuokra-asukkaiden tietoisuutta energiankulutuksesta ja päästöistä sekä opastamalla heitä arjen ilmastotekoihin ja kestävämpään asumistapaan mm. tarjoamalla jatkossa vuosittain tietoa kiinteistöjemme sähkönkulutuksesta, CO2-päästöistä, vedenkulutuksesta sekä kierrätysasteesta.

Tiesitkö, että hiilijalanjäljestä iso osa tulee asumisesta ja jokainen meistä voi omilla valinnoillaan edesauttaa kestävämpää asumista? Toivomme, että asuintaloja koskeva vastuullisuustieto on asukkaillemme hyödyllistä ja auttaa tekemään tulevaisuudessa vastuullisempia valintoja kotona. Yhdessä varmistamme ympäristövastuullisemman huomisen!

Todennamme BREEAM-ympäristöluokituksilla asuinkiinteistöjemme ympäristötehokkuutta

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -ympäristöluokitus on laajasti käytössä oleva vastuullisuuden arviointimenetelmä rakennuksille. Ympäristöluokituksen saanut kiinteistö on käynyt läpi luotettavan, ulkopuolisen auditoinnin ja täyttää sen mukaiset ympäristöystävällisen kiinteistön kriteerit.

Jo viidenneksellä LähiTapiolan Mutkattomien kotien asuinkiinteistöistä on Very Good –tasoinen käyttövaiheen aikainen BREEAM-ympäristöluokitus, jossa sertifioinnin kohteena on ollut rakennuksen tekniset ominaisuudet. Ympäristöluokituksilla pystymme konkretisoimaan pitkäjänteisen vastuullisuustyömme tuloksia ja todentamaan kiinteistöjemme ympäristötehokkuuden. Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on sertifioida lisää kiinteistöjä.

Ympäristöluokitukset auttavat meitä kiinteistöjemme ympäristötehokkuuden mittaamisessa ja kehittämisessä, ja niiden avulla kiinteistöjen vastuullisuutta voidaan myös vertailla helpommin. Sertifiointiprosessissa arvioitavia osa-alueita ovat terveys ja hyvinvointi, energia, liikkuminen, vesi, materiaalit ja jätteet, kestävyys, maankäyttö ja ekologisuus. Aina kolmen vuoden välein uusittavat sertifikaatit luokitellaan seuraavasti: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Asuinkiinteistöjen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointeja on tehty Suomessa vuodesta 2020 lähtien.

Kuvassa BREEAM-ympäristösertifioitu asuinkiinteistö Tampereella

Kaipaatko helpompaa arkea?

Vuokrakodeissamme pääset nauttimaan asumistasi ja arkeasi helpottavista eduista.

Tutustu asukasetuihisi
Slice 1