Ympäristöluokitukset kertovat vastuullisuudesta

Todennamme asuinkiinteistöjemme ympäristötehokkuutta ympäristöluokituksilla. Luokituksen saanut kiinteistö on käynyt läpi luotettavan ulkopuolisen auditoinnin ja täyttää sen mukaiset ympäristöystävällisen kiinteistön kriteerit. Ympäristöluokitukset auttavat meitä kiinteistöjemme ympäristötehokkuuden mittaamisessa ja kehittämisessä, ja niiden avulla kiinteistöjen vastuullisuutta voidaan myös vertailla helpommin.

As Oy Jyväskylän Åströmin Pyökin julkisivukuva

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -ympäristöluokitus on laajasti käytössä oleva vastuullisuuden arviointimenetelmä rakennuksille. Ympäristöluokituksilla pystymme konkretisoimaan pitkäjänteisen vastuullisuustyömme tuloksia ja todentamaan kiinteistöjemme ympäristötehokkuuden.

Sertifiointiprosessissa arvioitavia osa-alueita ovat terveys ja hyvinvointi, energia, liikkuminen, vesi, materiaalit ja jätteet, kestävyys, maankäyttö ja ekologisuus. Sertifikaatit on uusittava aina kolmen vuoden välein. Asuinkiinteistöjen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointeja on tehty Suomessa vuodesta 2020 lähtien.

BREEAM LähiTapiola

Joka neljännellä asuinkiinteistöllämme on Very Good -tason BREEAM-ympäristöluokitus

Jo neljänneksellä LähiTapiolan Mutkattomien kotien asuinkiinteistöistä on Very Good -tasoinen käyttövaiheen aikainen BREEAM-luokitus, jossa sertifioinnin kohteena on ollut rakennuksen tekniset ominaisuudet. Sertifikaatit luokitellaan seuraavasti: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

BREEAM-ympäristöluokitellut kohteemme ovat LähiTapiola Core Kiinteistöt Oy:n, LähiTapiola Asuntorahasto Prime Ky:n ja LähiTapiola Asuntosijoitus Suomi Ky:n kiinteistöjä. Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on sertifioida lisää kiinteistöjä.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environment Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa.

LEED perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, kiinteistön tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen kyseisen ympäristösertifioinnin kiinteistön tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa sen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden-, ja materiaalien kulutukseen kiinteistön koko elinkaaren aikana.

Leed Gold -sertifikaatilla varustettu julkisivukuva As Oy Lappeenrannan Pookista, osoitteessa Viilukatu 3, Lappeenranta

Myös LEED Homes -sertifioinnit todentavat asuinkiinteistöjen ympäristöluokitusta

LEED-sertifioidut rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella neljään eri luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinium.

Asuinrakennuksille on LEED-ympäristöluokituksissa oma alajärjestelmänsä LEED Homes. LähiTapiolan Mutkattomista kodeista As Oy Lappeenrannan Pooki on saanut Gold-tason sertifikaatin.

Vastuullisuus on välittämistä

Tavoitteenamme on tarjota asukkaillemme turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Lue vastuullisuusperiaatteistamme
Slice 1